HARMONOGRAM

REJSÓW

 

 

ZOBACZ

PRZYGOTUJ SIĘ DO

REJSU

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie CASSIOPEIA EXPEDITION finansuje organizację rejsów ze składek członkowskich. Członek Stowarzyszenia lub osoba kandydująca do tego miana jest zobowiązana uiścić składkę członkowską w wysokości ustalonej na dany rok w terminie pomiędzy 1 a 31 stycznia danego roku lub w przypadku kandydatów, bezpośrednio po złożeniu deklaracji członkowskiej. Konto walutowe w euro numer 69160014621850358960000003. Składka członkowska na rok 2022 wynosi 250 euro (ze względu na akwen na którym organizowane są rejsy przyjętą walutą do rozliczeń jest euro).

Członkom Stowarzyszenia przysługuje (w ramach opłaconej składki członkowskiej) udział w tygodniowym rejsie na wybranym przez siebie akwenie i terminie, przy ponoszeniu jedynie kosztów udziału w kasie jachtowej (składka na jedzenie, paliwo, opłaty portowe - z doświadczeń lat ubiegłych jest to kwota w wysokości około 150 euro na tydzień na osobę, może jednak wynieść więcej w przypadku rejsu z mniejszą ilością osób lub większych wydatkach w portach). Kasa jachtowa jest rozliczana między załogą na koniec rejsu.

Jeżeli Członek Stowarzyszenia chciałby wziąć udział w rejsie dłuższym niż tygodniowy, to uiszcza składkę członkowską powiększoną o 150 euro za każdy dodatkowy tydzień rejsu następujący bezpośrednio po pierwszym tygodniu rejsu. Przykładowo składka członkowska uprawniająca do dwutygodniowego rejsu to 400 euro, do trzytygodniowego rejsu to 550 euro. Natomiast jeżeli Członek Stowarzyszenia ma zamiar popłynąć w dwóch różnych rejsach, tzn. w terminach nie następujących bezpośrednio po sobie, winien uiścić składkę członkowską w podwójnej wysokości, jeżeli byłyby to dwa rejsy tygodniowe, albo podwójną składkę odpowiednio podwyższoną jeżeli byłyby to dwa rejsy dłuższe niż tydzień. W przypadku gdy Członek Stowarzyszenia chce zabrać ze sobą inne osoby (nie będące członkami Stowarzyszenia) powinien skontaktować się mailowo lub telefonicznie z zarządem.
Istotnym elementem przed dokonaniem jakichkolwiek płatności jest wybranie interesującego akwenu i terminu rejsu, sprawdzenie ilości wolnych miejsc na danym rejsie oraz zarezerwowanie ich dla siebie u osoby prowadzącej rejsy mailowo lub telefonicznie.
W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości pytaj, to nic nie kosztuje a pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień lub przekłamań.